Diolch am ymweld. Mae lansio ein gwefan newydd ar fin digwydd. Yn y cyfamser, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen isod, neu drwy ddefnyddio'r rhif ffôn a ddangosir.

01492 437111

payroll@prime-timesolutions.co.uk 

    Rwyf wedi darllen a chytuno ar eich Polisi Preifatrwydd